Mimi Berlin’s View on Distaste

Mimi Berlin’s View on Distaste

In case you missed the Romeo Delta evening of distaste in Rotterdam the other day;


Mimi Berlin spoke her mind on the topic “Distaste”, using only images.

“avond van de wansmaak” georganiseerd door BNO/Romeo Delta/IMG Lab, Rotterdam Wat is nou wel of juist geen slechte smaak? Wie bepaalt dat? Hoe herken je wansmaak en kan je het gebruiken? Is wansmaak mooi vinden wat iedereen mooi vindt? Een avond over wansmaak belicht vanuit 10 verschillende smaakkenners. Over modieuze en muzikale wansmaak; waarom sentiment het altijd wint van goede smaak; een wetenschappelijke methode formuleert smaak of juist wansmaak en een spoedcursus voor een uiterst smaakloos interieur. Wat door sommigen met afgrijzen wordt verguisd, wordt door anderen liefdevol gekoesterd. Kom gruwelen én genieten op 20 juni onder gastredactie van wansmaakspecialist Dienand Christe. Sprekers zijn; Maxim Hartman, Isis Vaandrager, Wieneke van Gemeren, Barry de Bruin, Anniq Nahumury, Mimi Berlin, Joost Overbeek, Toon Lauwen, Hans Wessels

“evening of distaste” organized by BNO/Romeo Delta/IMG Lab, Rotterdam What is bad or good taste? Who decides that? How to recognize something distasteful, and can you use it? Is distastefulness something everyone thinks is beautiful? An evening on distastefulness, discussed by 10 different taste connoisseurs. About fashionable and musical distastefulness; Why sentiment always wins over good taste; a scientific method to formulate good taste or bad taste and a crash course in how to get an extremely tasteless Interior. What for some is reviled in horror, is lovingly nurtured by others. Come enjoy and gruel together with guest editor and distaste-specialist Dienand Christe. Speakers are: Maxim Hartman, Isis Vaandrager, Wieneke van Gemeren, Barry de Bruin, Anniq Nahumury, Mimi Berlin, Joost Overbeek, Toon Lauwen, Hans Wessels

Monday, June 20, 201, at 8:30pm – 11:30pm

Continue reading